A. Najlepszy produkt lokalny (rzemiosło, żywność, atrakcja turystyczna, itp).

B. Najlepsza impreza

C. Najlepsza baza noclegowa

D.Najlepsza baza gastronomiczna

E. Działalność, aktywność, przedsiębiorczość