W dniu 1 października 2010 r. rozstrzygnięty został konkurs na logo i hasło promujące konkurs na najlepsze produkty z terenu LGD Białe Ługi.