Spis treści
Laureaci 2011
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Wszystkie strony
8 maja 2012 r. w Szydłowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród "Złota Borówka". Wręczono pięć nagród w pięciu kategoriach.
• Najlepszy produkt lokalny - Pasta Borowikowa Barbary Wojciechowskiej
• Najlepsza impreza - W Dzień Świętej Tekli Ziemniaki Będziem Piekli
• Najlepsza baza noclegowa - Leśny Dworek
• Najlepsza baza gastronomiczna - Karczma Świętokrzyska
• Najlepsza działalność, aktywność przedsiębiorczość - Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii

Relacja w Echo Dnia
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Szydłów, dnia 1 października 2010 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej do rozstrzygnięcia konkursu na logo i hasło promujące konkurs na najlepsze produkty z terenu LGD Białe Ługi

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Witold Kowal – przewodniczący Komisji
2. Piotr Walczak – sekretarz Komisji
3. Dominik Rożek – członek Komisji

zebrała się w dniu 1 października o godz. 14.00 w Szydłowie w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu na logo i hasło promujące konkurs na najlepsze produkty z terenu LGD Białe Ługi.

Komisja stwierdziła, że na konkurs napłynęło 6 nienaruszonych przesyłek. Koperty zostały otwarte i stwierdzono, że zawierały one 10 propozycji graficznych (załączniki do protokołu) oraz 6 haseł:

1. Blisko-bliższe sercu. Białe Ługi
2. Białe Ługi. Szansa dla Ciebie
3. Mszoki, miód i dzionie – dusza z ciałem ucieszone
4. Złota Borówka – wyróżnienie z regionu „Białe Ługi”
5. Złote Produkty Ziem Białe Ługi
6. LGD Białe Ługi – smacznie, zdrowo, kolorowo

Komisja konkursowa oceniła prace pod względem artystycznym i funkcjonalnym. Pod uwagę brano także możliwość transponowania pracy na różnego rodzaju nośniki do późniejszego wykorzystania przez LOT. Komisja wyłoniła trzy najlepsze prace oznaczone godłami: LALOBA, 184ACU i a-graf-ka.

Komisja jako zwycięską, wskazała pracę oznaczoną godłem 184ACU (Złota Borówka – wyróżnienie z regionu „Białe Ługi”) zaś dwa równorzędne wyróżnienia postanowiono przyznać pracom oznaczonym LALOBA (Mszoki, miód i dzionie – dusza z ciałem ucieszone) i a-graf-ka (LGD Białe Ługi – smacznie, zdrowo, kolorowo).

Następnie otwarto zapieczętowane koperty z kartami zgłoszeń.

Autor zwycięskiego projektu to pan Krzysztof Pilch z Sandomierza
Autorzy projektów którym przyznano wyróżnienia: 
Justyna Opałacz ze StaszowaKatarzyna Kozera z Kielc.
O sposobie przekazania nagród Komisja Konkursowa poinformuje w/w osoby za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.
Pierwsza nagroda


Propozycje nadesłane na konkurs