Kryteria oceny projektów w ramach konkursu na najlepszy projekt/inicjatywę mającą

na celu promocję regionu za pomocą produktu w następujących płaszczyznach:

  1. najlepszy produkt lokalny (rzemiosło, żywność, obiekt turystyczny, itp),

  2. najlepsza impreza,

  3. najlepsza baza noclegowa,

  4. najlepsza baza gastronomiczna,

  5. działalność, aktywność, przedsiębiorczość.

 

 

Lp.

Oceniany parametr

Skala oceny

1

Atrakcyjność produktu, działania, postawy na rzecz propagowania dobrego imienia terenu LGD „Białe Ługi”

0 – 20

2

Wykorzystanie produktu do promocji regionu.

0 – 30

3

Forma przedstawienia projektu/inicjatywy

0 – 15

4

Razem

65